HEDGING BẰNG HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI – GIAO DỊCH GIÁP LƯNG

    Việc mua bán thường diễn ra tại các sàn Giao dịch hàng hóa kiêm luôn vai trò Trung tâm Thanh toán. Thị trường Tương lai giao dịch các hợp đồng giao hàng trong tương lai với giá thỏa thuận hôm nay. Hợp đồng Tương lai được chuẩn hóa về thời gian,  địa điểm, chất lượng và số lượng giao hàng. Mua bán hợp đồng tương lai không nhất thiết chỉ là giữa người sản xuất và người mua vì những đối tượng chấp nhận rủi ro khác có thể trở thành đối tác trong hợp đồng và do đó tạo ra tính thanh khoản cho thị trường (thông thường đây là thị trường có tính thanh khoản rất cao).

HEDGING NHƯ THẾ NÀO ?

 •  Hedging với hợp đồng tương lai là việc thực hiện một vị thế mua hay bán trên sàn Giao dịch Hàng hóa.
 •  Vị thế này phải đúng bằng và ngược lại so với vị thế đối với hàng thực (cà phê xanh). 
 • Tiền lời ở một phía giao dịch (hàng thực hoặc tương lai) sẽ gần như, hoặc hoàn  toàn được bù trừ bởi tiền lời – lỗ ở phía giao dịch kia.
 • Người kinh doanh có vị thế mua sẽ bị rủi ro nếu giá xuống. Anh ta không biết giá cuối cùng khi bán được hàng là bao nhiêu. Rủi ro này có thể được quản lý hoặc phòng ngừa (Hedge) khi thực hiện vị thế bán bằng hợp đồng tương lai để bù trừ.
 • Người kinh doanh có vị thế bán sẽ bị rủi ro nếu giá lên. Anh ta không biết giá cuối cùng khi mua được hàng là bao nhiêu. Rủi ro này có thể được quản lý hoặc phòng ngừa (Hedge) khi thực hiện vị thế mua bằng hợp đồng tương lai để bù trừ.

  Khi đã thực hiện Hedging rồi, những biến động giá tạo ra lời (lỗ) đối với vị thế thực/hợp đồng thực sẽ được bù trừ bằng lỗ (lời) của vị thế/hợp đồng tương lai.

   Thực hiện Hedging GIÁP LƯNG đòi hỏi giá trên thị trường nội địa và trên các sàn giao dịch hàng hóa tương quan chặt với nhau (Rủi ro cơ bản).

   Thị trường tương lai cũng tạo ra cơ hội bán khi có người mua thực và cơ hội mua khi không có người bán thực.

   Đến khi nào vị thế trên thị trường thực hoàn tất thì hedging trên Sàn Giao dịch hàng hóa cũng kết thúc.

    Người kinh doanh cà phê có thể mua hoặc bán hợp đồng tương lai để có một vị thế, được gọi là vị thế MUA (LONG), hoặc vị thế BÁN (SHORT)

1 .VỊ THẾ MUA (LONG POSITION) – MUA hợp đồng tương lai

  Đến ngày đáo hạn hợp đồng người có vị thế Mua tương lai sẽ nhận được hàng theo số lượng và chất lượng quy định với giá đã xác  định thời điểm mua HĐ Tương lai.

 1. VỊ THẾ BÁN (SHORT POSITION) – BÁN hợp đồng tương lai

  Đến ngày đáp hạn hợp đồng người bán của hợp đồng tương lai sẽ phải giao hàng với số lượng và chất lượng quy định theo giá đã xác định tại thời điểm bán HĐ tương lai

Hợp đồng Tương lai – Các loại Hợp đồng

Các thuật ngữ chính:

LỆNH THỊ TRƯỜNG/MARKET

Thực hiện theo giá hiện có tốt nhất trên thị trường

LỆNH GiỚI HẠN/ LIMIT ORDER

Chỉ thực hiện khi thị trường đạt mức giá mục tiêu tối thiểu hoặc tối đa

LỆNH BÁN TỰ ĐỘNG (hoặc Cắt Lỗ)/STOP-LOSS ORDER

Thực hiện khi thị trường đạt đến một mức giá nhất định, để cắt Lỗ

LỆNH CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN KHI HỦY/GOOD TILL CANCELLED ORDER

Lệnh còn hiệu lực trên thị trường cho đến khi bị hủy

Thông thường, Lệnh chỉ giới hạn trong ngày

Hợp đồng TƯƠNG LAI – Ký quỹ thực hiện hợp đồng/Bảo chứng

   Trung tâm Thanh toán yêu cầu các thương nhân phải ký quỹ đảm bảo. Khoản ký quỹ này gọi là ký quỹ ban đầu hay bảo chứng gốc, và được giữ trong Tài khoản ký quỹ. Mục tiêu là để giảm thiểu khả năng lỗ/không thanh toán.

   Các nhà đầu tư/thương nhân đảm bảo cho người môi giới là người trực tiếp thanh toán với Sàn giao dịch. Khoản ký quỹ ban đầu có thể là một khoản cố định trên mỗi hợp đồng hoặc là một tỷ lệ trên giá trị hợp đồng. Việc hạch toán theo giá thị trường các khoản lời/lỗ được thực hiện hàng ngày và thể hiện trên tài khoản ký quỹ.

  Nếu số dự tụt xuống thấp hơn khoản ký quỹ ban đầu, chủ tài khoản có trách nhiệm thanh toán phần thiếu hụt của khoản ký quỹ.

  Lỗ/Lãi về tài chính trên các giao dịch tương lai phụ thuộc vào chênh lệch giữa giá ban đầu và giá cuối cùng khi đóng vị thế. Khi sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch cà phê thực, phần lỗ hay lãi của hợp đồng tương lai sẽ được bù trừ bằng hợp đồng thực.

  Cần thực hiện ký quỹ ban đầu và lãi hay lỗ sẽ được ghi nhận vào tài khoản ký quỹ hàng ngày. Người môi giới có thể yêu cầu mức ký quỹ khác nhau với các khách hàng khác nhau.

  Doanh nhân kinh doanh hợp đồng tương lai có thể được yêu cầu tăng mức đặt cọc bất kỳ lúc nào nếu vị thế hợp đồng tương lai, thường xuyên bị lỗ, do đó kinh doanh hợp đồng tương lai đòi doanh nhân phải có dự trữ tiền mặt hoặc có nguồn tín dụng lớn.

  Chi phí môi giới là một khoản chi phí tăng thêm khi thực hiện HĐ Tương lai.

Hợp đồng TƯƠNG LAI – Ưu điểm và Hạn chế khi sử dụng

Ưu điểm của việc sử dụng HĐ Tương lai:

 • Một “sân chơi” chung cho mọi doanh nhân
 • Minh bạch về giá
 • Chi phí giao dịch thấp
 • Không có rủi ro tín dụng từ phía đối tác
 • Giá thị trường công bố rộng rãi hơn
 • Thị trường thanh khoản tốt
 • Quy mô hợp đồng được chuẩn hóa
 • Do đó, hợp đồng Tương lai có thể là một giải pháp hiệu quả về chi phí so với các hợp đồng trên thị trường phi chính thức  OTC

Hạn chế khi sử dụng HĐ Tương lai:

 • Rủi ro cơ bản
 • Rủi ro về khối lưọng hàng thực
 • HĐ Tương lai không hoàn hảo – lời và lỗ trên thị trường tương lai
 • không phải hoàn toàn khớp với lời –lỗ trên thị trường cà phê  thực

Hợp đồng TƯƠNG LAI – Tổng kết

   Hợp đồng Tương lai có thể được dùng để hỗ trợ doanh nhân phòng ngừa rủi ro trước các biến động giá cà phê.

   Hợp đồng tương lai có thể hữu ích vì doanh nhân không thể chỉ dựa vào việc kinh doanh cà phê thực để kiểm soát mức độ rủi ro của mình.

  Hợp đồng Tương lai cho phép doanh nhân sử dụng các vị thế bù trừ ngang bằng về giá trị và ngược về vị thế để bảo vệ hoạt động kinh doanh khỏi những biến động về giá cà phê.

   Công cụ Tương lai không phải hoàn hảo. Người làm kinh doanh cần xem xét rủi ro cơ bản khi sử dụng HĐ Tương lai để phòng ngừa rủi ro về giá.

                                                                                                                                                                            Nguồn: Tham khảo

error: Content is protected !!
btn-dangkyhocthu
1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0971566646